Kurset


Redaktørskolen er et unikt kurs med en praktisk inngang til redaktøryrket. På kurset får du praktisk innføring i tekstbearbeidelse, tekstforståelse,  forfatter/redaktør samarbeid, bransjekunnskap og mye mer! Kurset ledes av to hovedlærere og flere gjestelærere, alle med kompetanse og yrkeserfaring innen litteraturarbeid.

Kurset er samlingsbasert, med totalt 5 treff, inkludert eksamen. I tillegg til treff, gir vi digital undervisning, med pensum og oppgaveinnlevering. Kurset består av 5 emner, og vårt hovedfokus er det praktiske redaktørarbeidet. Du vil lære å vurdere tekster, både på et overordnet nivå og gjennom nærlesing. Kurset er deltid, og kan tas ved siden av jobb og studier.

Etter endt kurs har du fått innføring i teoretiske og praktiske emner knyttet til litteraturfeltet, tilegnet deg erfaring i flere ledd av tekstarbeid og publisering, samt fått aktuell bransjekunnskap. Gjennom egenerfaring og faglig kunnskap har du nå et godt utgangspunkt for umiddelbart arbeid som redaktør! Etter bestått eksamen får du kursbevis og kan begynne å ta oppdrag, frilans eller søke i forlag. Her er det mange muligheter, og vi hjelper deg gjerne videre.

Kursstart er 21.September, og vi har kun 18 plasser tilgjengelig.
Prisen for kurset er 60 000,-, og vi tilbyr gode nedbetalingsmuligheter.
Søk nå og ta det første skrittet mot en spennende karriere som redaktør!

>