Kursplan

Redaktørkurset vårt består av fem emner, hvor tekstbearbeidelse,
tekstforståelse og praktisk arbeid vektlegges. Emnene deles inn i 14
moduler, a 2 uker:
Kurset åpner med en introduksjonsuke
1.Tekstforståelse (3 moduler)
2.Tekstbearbeidelse (4 moduler)
3.Litteraturteori og -historie (2 moduler)
4.Bransjekunnskap (2 moduler)
5.Forfattersamarbeid: praktisk arbeid (3 moduler)
Kurset avsluttes med eksamen

Hver modul består av minimum ett digitalt foredrag, holdt av hovedlærere og gjestelærere. Webinarene holdes på kveldstid, men kan også ses i reprise. Deltakerne deltar gjerne i webinarer, i vår chat-funksjon. Underveis i kurset skal elevene gjennomføre enkelte mindre
innleveringer, knyttet til de forskjellige emnene. Innleveringene
vurderes av hovedlærere, og elevene får tilbakemelding på arbeidet.
Mot slutten av kurset gjennomfører vi også en evalueringssamtale, hvor
elevene kan diskutere både egen innsats og veien videre etter endt
kurs. Vi tilbyr også oppfølging etter kurs, hvor vi kan bistå med
jobbsøking og nettverksbygging.

Pensum består av både fagbøker og testtekster, og elevene skal i
tillegg stille med selvvalgt pensum knyttet til eksamen, som kan knyttes
til felt elevene vil fordype seg i. Pensum får man tilgang til ved
tildelt kursplass.

Fysiske samlinger:

Vi gjennomfører totalt fem fysiske treff, inkludert eksamen. Treffene
foregår lørdag og søndag, tentativt tidspunkt 9.00-17.00, i følgende
uker: 50, 10, 16, 22 og 24 (eksamen). Treffene holdes i Oslo sentrum og
det er ikke mulig å delta digitalt. På treff jobber vi ut ifra pensum og
utdelte kompendium med testtekster, og vi forventer en aktiv deltakelse
fra elevene våre.

Vi krever 60% deltakelse på kurs (av webinardeltakelse, deltakelse på
fysiske treff, eksamen og oppgaveinnlevering). Eksamen vurderes av
hovedlærere og en ekstern sensor.

Kontaktinfo:
Dersom du ønsker mer informasjon om kursets utforming, ta kontakt med hovedlærer Marte Normann: marte@forfatterskolen.no


>