Kursplan

Redaktørkurset vårt består av fem emner, hvor tekstbearbeidelse,
tekstforståelse og praktisk arbeid vektlegges. Emnene deles inn i 14
moduler, a 2 uker:
Kurset åpner med en introduksjonsuke
1.Tekstforståelse (3 moduler)
2.Tekstbearbeidelse (4 moduler)
3.Litteraturteori og -historie (2 moduler)
4.Bransjekunnskap (2 moduler)
5.Forfattersamarbeid: praktisk arbeid (3 moduler)
Kurset avsluttes med eksamen

Hver modul består av minimum ett digitalt foredrag, holdt av hovedlærere og gjestelærere. Webinarene holdes på kveldstid, men kan også ses i reprise. Deltakerne deltar gjerne i webinarer, i vår chat-funksjon. Underveis i kurset skal elevene gjennomføre enkelte mindre
innleveringer, knyttet til de forskjellige emnene. Innleveringene
vurderes av hovedlærere, og elevene får tilbakemelding på arbeidet.
Mot slutten av kurset gjennomfører vi også en evalueringssamtale, hvor
elevene kan diskutere både egen innsats og veien videre etter endt
kurs. Vi tilbyr også oppfølging etter kurs, hvor vi kan bistå med
jobbsøking og nettverksbygging.

Pensum består av både fagbøker og testtekster, og elevene skal i
tillegg stille med selvvalgt pensum knyttet til eksamen, som kan knyttes
til felt elevene vil fordype seg i. Pensum får man tilgang til ved
tildelt kursplass.

Fysiske samlinger:

Vi gjennomfører totalt fem fysiske treff, inkludert eksamen. Treffene  foregår i helger, tentativt tidspunkt 10.00-17.00. Treffene holdes i  Oslo sentrum. På treff jobber vi ut ifra pensum og utdelte kompendium  med testtekster, og vi forventer en aktiv deltakelse fra elevene våre.  Treffene holdes på følgende datoer (med forbehold om endringer opp mot  oppstart):
Oppstart 21 og 22.september
16 og 17.november
25 og 26.januar
12 og 13.april
Eksamen 14.juni


Vi krever 60% deltakelse på kurs (av webinardeltakelse, deltakelse på
fysiske treff, eksamen og oppgaveinnlevering). Eksamen vurderes av
hovedlærere og en ekstern sensor.

Kontaktinfo:
Dersom du ønsker mer informasjon om kursets utforming, ta kontakt med hovedlærer Marte Normann: marte@forfatterskolen.no


>